Czy mogę ze swojego konta opłacić rachunek z MMnet innemu Abonentowi ?

Tak.

Trzeba jednak pamiętać, że w miejscu oznaczonym "Tytuł" należy wpisać:
- imię i nazwisko Abonenta (za którego dokonujemy platności),
- adres Abonenta (za którego dokonujemy platności),
- ID Abonenta (za którego dokonujemy platności),

© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone