Jeżeli usługi zostały zawieszone, w jaki sposób mogę przyspieszyć wznowienie świadczenia sygnału ?

W celu przyspieszenia procedur związanych z ponownym podłączeniem należy potwierdzenie zapłaty przesłać na nr faksu MMNet
© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone