Czy jeśli składałem reklamację finansową musze opłacać rachunek, z którym się nie zgadzam ?

Tak.

Rrachunek należy opłacić, a dopiero w przypadku ewentualnej korekty związanej z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją, nadpłata zostanie odliczona od kolejnej Faktury VAT.

© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone