Czy abonament naliczany jest z góry czy z dołu ?

Abonamenty z wyjątkiem abonamentu za usługę telefoniczną naliczane są z góry. Abonament za usługę telefon (wykonane połączenia telefoniczne) naliczany jest z dołu.
© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone