$komunikat"; }; ?> MMnet
$grupa_tytul"; if ($grupa_nadrzedna != "0") { //jesli to jest grupa glowna, to nie pokazujemy breadcrumba echo "
$breadcrumb
"; }; $z = mysql_query("SELECT * FROM teksty WHERE typ='$grupa' ORDER BY id DESC LIMIT 1"); if ($w = mysql_fetch_assoc($z)) { pokaz_tekst($w[id], false); } else { echo "Brak tekstu w bazie danych"; }; } else { if ($id) { echo "

$grupa_tytul

"; echo "
$breadcrumb > $tytul_strony
"; pokaz_tekst($id); } else { echo "

$grupa_tytul

"; if ($grupa_nadrzedna != "0") { echo "
$breadcrumb
"; }; pokaz_zajawki($grupa); }; }; } else { //jesli jest wybrany artykul if ($grupa_typ == "0") { echo "

$grupa_tytul

"; if ($grupa_nadrzedna != "0") { //jesli to jest grupa glowna, to nie pokazujemy breadcrumba echo "
$breadcrumb
"; }; pokaz_tekst($id, false); } else { if ($id) { echo "

$tekst_tytul

"; echo "
$breadcrumb > $tekst_tytul
"; pokaz_tekst($id); }; }; }; }; ?>
© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone