Zmiana adresu siedziby firmy.

2013-01-01

Informujemy, że od dnia 1.II.2013 ulega zmianie adres siedziby firmy oraz adres korespondencyjny z:

 

 „MMnet” Marcin Bałut
  ul. Westerplatte 14/43
  33-100 Tarnów

 

na

 

„MMnet” Marcin Bałut
Pogórska Wola 172K 
33-152 Pogórska Wola

 

resztę danych pozostaje bez zmian.

 

Zgodnie z zapisem w regulaminie §10.6 Operator poinformuje Abonentów będących stroną Umowy zawartej na piśmie oraz poda do publicznej wiadomości informację o zmianie nazwy, adresu lub siedziby. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

 

 

Prosimy o kierowanie korespondencji, zwrot urządzeń na w/w adres.
© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone