Prawidłowe wypełnianie balnkietów wpłat !!!

2012-12-01

     W związku z wprowadzeniem od 01.01.2013 r. nowego systemu rozliczającego wpłaty klientów koniecznie jest wpisywanie w tytule przelewu prócz imienia i nazwiska abonenta numer ID klienta. Jest to indywidualny numer, który każdy otrzymuje podczas podpisywania umowy. Numer dostępny jest na umowie lub w lewym dolny rogu faktury.

    Gotowe blankiety wpłat zamieszczone sa na każdej fakturze, dostępnej w Elektronicznym Biurze Obsługii Klienta na stronie www.mmnet.com.pl.

 

Przykładowo wypełniony druk został Państwu wysłany wraz z Życzeniami Świątecznymi. Prosimy o zastosowanie się do w/w uwag.

 

 

Błędne wypełnienie formularza wpłaty powodować będzie nierozliczenie płatności.

© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone