Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług przez Firmę MMnet

2015-11-02

Szanowni Abonenci!!!

 

Informujemy, że 30.11.2015 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminu Świadczenia Usług przez Firmę MMnet dotyczące §10. Postanowienia końcowe, zmiana Umowy.


Z dniem 30.11.2015 r. §10. Postanowienia końcowe, zmiana Umowy, zostanie uzupełniony o pkt. 8, którego treść będzie brzmiała następująco: "Usługa Internetowa i Usluga Telefoniczna mogą być śwadczone przez podmiot trzeci".

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone