Zmiana w systemie obsługującym Klientów Firmy Mmnet.

2015-02-03

Informujemy, że od dnia 01.02.2015 r. wprowadziliśmy zmiany w systemie obsługującym Klientów Firmy Mmnet.


1.System został wyposażony w opcje automatycznego naliczania odsetek za zwlokę w opłacie abonamentowej. Odsetki liczone będą od dnia upływu terminu płatności do dnia zapłaty zaległości. Kwota odsetek będzie widoczna na fakturze VAT, w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Przypominamy jednocześnie, że termin płatność za usługę upływa z dniem 14 każdego miesiąca. Należy pamiętać, iż liczy się dzień wpływu środków na rachunek bankowy a nie data dokonania płatności. Prosimy pamiętać, że płatność dokonana w innym banku niż PKO S.A może być zaksięgowana w dniu kolejnym lub dniach następnych. Prosimy uwzględniać to przy wpłatach.


2.Zmienił się sposób zliczania prędkości internetowej, co poprawi wydajność i prędkość działania usługi.


3.Panel klienta został wyposażony w system przypominania ID i hasła.


4. Wdrożono obsługę CTS (Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej) więcej na http://www.mmnet.com.pl/oferta.php?g=4.


Jednocześnie trwają prace nad udostępnieniem usługi dostępu do Internetu na liniach TPSA, opracowanie projektu dla sieci światłowodowej.

 


 

Prosimy o sprawdzanie swojego konta klienta zwłaszcza sald !!!!!

© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone