Zmiana systemu rozliczeniowego

2015-01-16

Informujemy, że od dnia 01.02.2015 r. wprowadzone zostaną zmiany w systemie rozliczeniowym Klientów Firmy MMnet.

System zostanie wyposażony w opcje automatycznego naliczania odsetek za zwłokę w opłacie abonamentowej.

Odsetki liczone będą od dnia upływu terminu płatności do dnia  zapłaty zaległości.
Kwota odsetek będzie widoczna na fakturze VAT, w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

Należy pamiętać, iż liczy się dzień wpływu środków na rachunek bankowy, a nie data dokonania płatności.

Klienci, którzy na dzień wystawienia faktur (zawsze 4 dzień każdego miesiąca)będą wykazywać saldo ujemne będą automatycznie blokowani.

© MMnet / Wszelkie prawa zastrzeżone